“(Muhakkak ki) Şüphe yoktur ki cennette

Receb ismi ile isimlenmiş bir nehir vardır.

(suyu) Sütten daha beyaz baldan daha tatlı.

Kim Receb ayın’ dan bir gün oruç tutarsa Cenab-ı Hak o kimseyi o nehirden sular!..”
(Tefcirut tesnim s:193)

Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder.

Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.

7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır.

8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır.

10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir.

15 gün oruç tutana, bir münadi,

“Geçmiş günahların affoldu” der.

Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb ayında gemiye bindirdi.

O da, Receb ayını oruçlu geçirip

oradakilere oruç tutmalarını emretti.) [Taberanî]

“Aziz, sıddık kardeşlerim!

“Bütün ruh u canımızla Receb-i Şerîfi’nizi

ve şuhûr-u selâse’nizi tebrik edip

Cenab-ı Erhamürrâhimîn’den niyaz ediyoruz ki;

hakkınızda ve hakkımızda seksen sene

bir manevî ömr-ü bâki kazandırmağa bu üç mübarek ayı vesile eylesin,

âmîn.”

“…Hem ehl-i dünya bidayette, iki sene zarfında iki âdi mektub yazdığımı çok gördü.

Hattâ şimdi bile, on veya yirmi günde

veya bir ayda bir-iki misafirin sırf âhiret için yanıma gelmesini hoş görmediler,

bana zulmettiler.

Benim Rabb-ı Rahîm’im ve Hâlık-ı Hakîm’im o zulmü bana merhamete çevirdi ki;

doksan sene manevî bir ömrü kazandıracak şu şuhûr-u selâsede,

beni bir

halvet-i mergubeye –istediğim yanlızlığa-

ve bir

uzlet-i makbuleye –özlemini çektiğim uzlete- çevirdi

(elhamdülillah âlâ küllihâl, dedim) İşte hal ve istirahatim böyle…”

“Bu şuhûr-u selâse çok kıymetdardır.

Leyle-i Kadr’in sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte,

en iyi,

en efdal

şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor.

İnşâellah

Kur’an’a ait mesaille iştigal,

bir nevi manevî mütefekkirane Kur’an okumak hükmündedir.

Hem ibadet,

hem ilim,

hem marifet,

hem tefekkür,

hem kıraat-ı Kur’an manaları risâlelerin istinsah

ve mütalaalarında vardır itikadındayız.

Zâten bu ciheti siz takdir etmişsiniz!..” (Mektubat)

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir