Kategori: Uncategorized

İnkılaplar

CENNET İLE RÜYET ARASINDA, SIDK İLE MUHABBET, İSAR İLE ZÜHD KÖPRÜSÜ VARDIR!.. “İnkılâplar neticesinde, her iki taraf arasında geniş geniş dereler husule geliyor. O dereler üstünde her iki âlemle münasebettar…