Bursevi Tefsirinde geçen bir Hadis-i Şerif’e göre;

Bir gün Cebrail (a.s) ile sohbet ederken

Efendimiz (ﷺ),Cebrail’e kaç yaşında olduğunu sordu.

Cebrail;

Ya Muhammed’ (ﷺ)

on bin yılda bir doğan yıldız var ya, ben onu on binlerce kez gördüm.

Dedi. Efendimiz(ﷺ) gülümseyerek; –

Ya Cebrail o yıldızın ne olduğunu bilir misin?.. diye sordu.

Cebrail;

-“bilmem Ya Resulallah!..” dedi.

Efendimiz(ﷺ) de;

-“O yıldız benim yıldızımdır!.. Adı da Ahmed’in yıldızıdır!..

Her on bin yılda benim geleceğimi yeryüzüne müjdelemek için görevlendirilmiştir!..” dedi.

(İsmail Hakkı Bursevi – Ruhu’l-Beyan)

Günümüzde de kullanılan bu ay yıldızlı bayrağın ilk şekli

III. Selim (1789-1807) devrinde hilâle sekiz köşeli yıldız ilave edilmesiyle ortaya çıktı.

Sultan Abdülmecid (1839-1861) devrinde ise yıldız beş köşeli olarak değiştirildi.

Bu bayrağın 19. asırdan itibaren Osmanlı Devleti’nin millî bayrağı olduğu bilinmektedir.


Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekildikten sonra

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı bayrağını aynen benimsemiş

fakat ölçülerinde bazı ufak değişiklikler yapmıştır.

BAYRAĞIMIZDAKİ “HİLÂL”

şekli dolayısıyla değil, ismi dolayısıyla sembol olmuştur.

Bu anlamı da “ALLAH (ﷻ)” isminden almıştır.

Bilindiği gibi arapça aslında

Hilâl kelimesinde; 1 “He”, 1 “Lam”, 1 “Elif”, ve yine 1 “Lam” harfleri bulunmaktadır.

Yani 1 “He”, 1 “Elif” ve 2 tane “Lam” bulunmaktadır.

Bu harflerin ebcet hesabıyla rakam değeride: • Toplam Olarak =99

ALLAH (ﷻ) kelimesi de yine

bir “Elif”, iki “Lam” ve bir “He” ile yazılmaktadır.

Bu harflerin de değeri yine ebcet hesabıyla toplandığında yine 99 rakamını verir.

Her iki kelimede harfler değişmediği için rakam değerleri de değişmiyor.

Yani Hilâl yazarken ALLAH (ﷻ)isminin harflerini kullanıyoruz.

99’da Esmaü’l -Hüsna’yı temsil eder.

Öyleyse bu iki kelimeyi

bilhassa sembolik olarak birbirinin yerine kullanmak mümkündür.

O halde Bayrak üzerine ALLAH – (ﷻ)yazacak yerde,

aynı ismin eş değerlisi olan Hilâl’i koymak hem anlamlı,

hem inançlarımıza daha uygundur.

HİLÂL’İN KUCAĞINDAKİ YILDIZ,

HİLÂLde olduğunun aksine doğrudan doğruya şeklinden alınmıştır.

Ancak bu şekil yine Arapça “Muhammed” yazısının şeklidir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (ﷺ) Efendimizin ismi

yazıldığı zaman birinci “mim” in başı, “ha” harfinin dirseği,

ikinci “mim” in kıvrımı ve “dal” harfinin alt

ve üst kanadı beş tane çıkıntı meydana getirir

ve tam bir yıldız şeklini alır. Zaten İslam’ın şartları da beş tanedir.

Hilâl ALLAH (c.c.) inancını, YILDIZ Peygamber’e bağlılığı dile getirir.


ALLAH (c.c.) inancı, amentü ile bildirilen iman şartlarının temeli olduğu için

iman esaslarının hepsi bu sembolle ifadesini bulmuş olur.

İstiklâl marşımızda,

“Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl.”

“Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celâl?”

mısralarında bayrağın ve hilalin şahsına dile gelen hitap,

aslında doğrudan doğruya ALLAH’a (ﷻ) niyazdır.

ALLAH(ﷻ)’dan, artık bu millete rahmet ve merhametiyle nazar etmesi istenmektedir.

Zaten

Ruhumun senden ilâhî şudur ancak emeli;”

mısrasında bu dilek daha açık bir dille ortaya konmaktadır.

Bab-ı Şefkat NUR

 

One thought on “BAYRAĞIMIZDAKİ ‘HİLÂL ve YILDIZ’IN MANASI ve DEĞERİ”
 1. Allah 67 yapar
  Hilal 66 yapıyor.
  الله
  İki elif 2
  İki lâm 60 bir H 5
  67 yapar
  Hilal de 66 yapar
  99a
  tevafuk var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir