Ulbe b. Zeyd b. Harise, Allah Rasûlünün sahabîlerindendi. Hz. Peygamber (s.a.v) sahabeleri sadaka vermeğe teşvik ettiğinde her kişi gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Fakat Ulbe’nin yanında birşey yoktu. Ulbe “Ey Allah’ım! Benim yanımda sadaka verecek birşey yoktur. Ey Allah’ım! ben namusuma, şerefime saldıran her kulun için onu sadaka yapıyorum” dedi.

Hz. Peygamber (s.a.v) “Dün akşam izzet ve şerefine dokunanlara, bunu sadaka eden nerede” diye çağırttı. Bunun üzerine Ulbe ayağa kalktı. Hz. Peygamber (s.a.v) “Senin sadakan kabul edildi” dedi.

Kaynak: Hayatü’s-Sahabe

Kenzü’l Ummal, VII/80; Bezzar da bunu Ulbe’den rivayet etmiş ve “Bu Ulbe, ensardan meşhur bir kişidir. Onun bundan başka hadisini bilmiyoruz”demiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir