Ebû Ümâme el-Bâhilî anlatıyor:

“Resûlullah’ı (sav) Veda Haccı senesinde verdiği hutbede şöyle derken işittim: ‘Şüphesiz Yüce Allah, her hak sahibine hakkını vermiştir…’”

(T2120 Tirmizî, Vesâyâ, 5)

Muâz b. Cebel anlatıyor:

“Ufeyr denilen bir eşeğin üzerinde (yolculuk ederken) Allah Resûlü’nün (sav) terkisinde (eyerin arka bölümü) idim… Hz. Peygamber şöyle buyurdu: ‘Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, Allah’a ibadet etmeleri ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Yüce Allah üzerindeki hakkı ise kendisine ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir.’”

(M144 Müslim, Îmân, 49)

Ebû Hureyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim kardeşine haksızlık etmişse, onunla helâlleşsin…”

(B6534 Buhârî, Rikâk, 48)

Ebû Hureyre’nin (ra) işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah’tan rahmet dilemek.”

(B1240 Buhârî, Cenâiz, 2)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir