Abdullah b. Ömer’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İşçiye, ücretini teri kurumadan önce verin.”

(İM2443 İbn Mâce, Rühûn, 4)

Sehl b. Hanzaliyye şöyle demiştir:

Resûlullah (sav) (açlıktan) karnı sırtına yapışmış bir deveye rastladı ve şöyle dedi: “Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun! Binmeye elverişli iken onlara binin; yenmeye elverişli iken onları (kesin ve) yiyin.”

(D2548 Ebû Dâvûd, Cihâd, 44)

Abdullah b. Mes’ûd şöyle demiştir:

“Resûlullah (sav), hülle yapan kişiye de kendisi için hülle yapılan kişiye de Allah’ın rahmetinden uzak kalması için beddua etti.”

(T1120 Tirmizî, Nikâh, 28)

Enes b. Mâlik şöyle demiştir:

“Beni size çok hadis rivayet etmekten alıkoyan şey Allah Resûlü’nün (sav) şu sözüdür: ‘Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın.’”

(M3 Müslim, Mukaddime, 2)

Esmâ bnt. Umeys el-Has’amiyye’nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür! … Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür!”…

(T2448 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 17)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir