Abdurrahman b. Ebû Bekre’nin, babasından naklettiğine göre:

Bir adam Hz. Peygamber’in (sav) yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) ona üç defa, “Yazıklar olsun sana! Kardeşinin boynunu kestin.” dedi. Sonra da şöyle buyurdu: “Sizden birisi illâ bir kimseyi methedecekse, ‘Gördüğüm kadarıyla filâncanın şöyle olduğunu sanıyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah’tır. Allah’ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam.’ desin. Bunu da o kimsenin hâlini öyle biliyorsa söylesin!”

(B6162 Buhârî, Edeb, 95)

Ebû Hureyre şöyle demiştir:

“Resûlullah (sav), (dalkavukluğu âdet hâline getiren) övücülerin ağızlarına toprak saçmamızı (onlara engel olmamızı) emretti.”

(T2394 Tirmizî, Zühd, 54; M7505 Müslim, Zühd, 68)

Muâviye’nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Birbirinizi (aşırı şekilde) övmekten sakının. Çünkü bu, (bir nevi) öldürmektir.”

(İM3743 İbn Mâce, Edeb, 36; HM16962 İbn Hanbel, IV, 93)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir