Ebû Saîd el-Makburî’nin Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet ettiğine göre:

Bir gün (Ebû Hüreyre) önlerinde kızartılmış koyun bulunan bir topluluğun yanından geçti. Kendisini sofraya davet ettilerse de o, yemekten kaçındı ve: Resûlullah (sav) arpa ekmeğiyle bile karnını doyurmadan dünyadan göç etti, dedi.

(B5414 Buhârî, Et’ime, 23)

Nu’mân b. Beşîr’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Ben Peygamberinizi (sav) gördüm; karnını doyuracak kadar kötü bir hurma bile bulamadığı günler olurdu.

(M7459 Müslim, Zühd, 34)

İbn Abbâs (ra) şöyle demiştir:

Resûlullah (sav) günlerce aç kalırdı ve ailesi akşam yemeğini bulamazdı. Onların ekmekleri çoğunlukla arpa ekmeği idi.

(T2360 Tirmizî, Zühd, 38)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir