Hz. Âişe (ra) anlatıyor:

“(Bir seferinde boyunun kısa oluşunu kastederek Hz. Peygamber’e) ‘Ey Allah’ın Resûlü (sav)! Safiyye şöyle bir kadındır.’ dedim. Bunun üzerine Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: ‘Öyle bir söz ettin ki; o söz, şayet denize karışmış olsaydı denizin suyunu bile bozardı.’”

(T2502 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 51)

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter…”

(M6541 Müslim, Birr, 32)

Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Karşılığında bana dünyayı verseler bile, kimsenin taklidini yapmam; bundan asla hoşlanmam.”

(T2503 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 51)

Vâsile b. Eska’nın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle) imtihan eder.”

(T2506 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 54)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir