Ebû Ümâme el-Bâhilî’nin naklettiğine göre, … Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder.”

(N3142 Nesâî, Cihâd, 24)

Ebû Ümâme’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için (kötülüklere) engel olursa, imanını kemale erdirmiş olur.”

(D4681 Ebû Dâvûd, Sünne, 15)

Ümmü Seleme’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Birinizin başına bir musibet/acı bir şey geldiği zaman, ‘Biz Allah’a aitiz ve biz O’na döneceğiz. Allah’ım! başıma gelen musibetin/acının mükâfatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir.’ desin.”

(D3119 Ebû Dâvûd, Cenâiz, 17-18; M2127 Müslim, Cenâiz, 4)

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah buyuruyor ki, ‘Oruç benim içindir. Onun mükâfatını ben veririm. (Çünkü oruç tutan kimse) nefsî arzularını, yemeyi ve içmeyi sadece benim için terk ediyor…’”

(B7492 Buhârî, Tevhîd, 35)

(Muâviye’nin kendisinden tavsiye talep etmesi üzerine)… Hz. Âişe (ra) Muâviye’ye şöyle bir mektup yazdı:

“Allah’ın selâmı üzerine olsun. Ben Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken işittim: ‘Kim, (bir konuda) insanlar kendisine buğz etse dahi, (o konuda) Allah’ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah’ın hoşnut olmayacağı (bir konuda) insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanlar(ın insafın)a terk eder.’”

(T2414 Tirmizî, Zühd, 64)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir