İsmâil b. Muhammed’in, babası aracılığı ile dedesi Sa’d b. Ebû Vakkâs’tan naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler; iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeyler ise; kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.”

(HM1445 İbn Hanbel, I, 169)

Enes b. Mâlik’ten nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) (Medine’de) dolaşırken yüksekçe bir bina gördü ve şöyle buyurdu:

“Mutlaka gerekli olan binalar dışında, yapılan her bina, sahibi için bir vebaldir.”

(D5237 Ebû Dâvûd, Edeb, 156-157)

İsmâil b. Muhammed’in, babası aracılığı ile dedesi Sa’d b. Ebû Vakkâs’tan naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler; iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeyler ise; kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.”

(HM1445 İbn Hanbel, I, 169)

Enes b. Mâlik’ten nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) (Medine’de) dolaşırken yüksekçe bir bina gördü ve şöyle buyurdu:

“Mutlaka gerekli olan binalar dışında, yapılan her bina, sahibi için bir vebaldir.”

(D5237 Ebû Dâvûd, Edeb, 156-157)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir