Ebû Hureyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah dört kimseye öfkelenir: Çok yemin eden satıcı, kibirli fakir, zina eden ihtiyar ve zalim yönetici.”

(N2577 Nesâî, Zekât, 77)

Ebû Hureyre’nin (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yönetim işi ehil olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle!”

(B6496 Buhârî, Rikâk, 35)

Amr b. Mürre, Muâviye’ye Resûlullah’ı (sav) şöyle buyururken işittiğini söylemiştir:

“Herhangi bir idareci, kapısını ihtiyaç sahibine, yoksula ve elinde hiçbir şeyi olmayan fakire kapatırsa, ihtiyaç ve fakirlik içine düştüğünde Allah da göğün (cennetin) kapılarını onun yüzüne kapatır.”

(T1332 Tirmizî, Ahkâm, 6)

Ebû Hureyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Devlet otoritesi en büyük hamidir(koruyucudur). Haksızlıklarla onun vasıtasıyla (yani hukuk yoluyla) mücadele edilir ve onun vasıtasıyla (tehlikelerden) korunulur. Şayet bu otoriteyi kullanan(lar), Allah’tan sakınmayı emreder ve adaletle hükmeder(ler)se bu yaptıklarından sevap kazanır(lar). Bunun aksine davranır(lar)sa (vebalini) çeker(ler).”

(M4772 Müslim, İmâre, 43)

İbn Ömer’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Müslüman bir kimsenin hoşlandığı ve hoşlanmadığı her hususta (yöneticisini) dinleyip itaat etmesi gerekir; ancak kendisine Allah’a isyanı gerektiren bir şey emredilmesi hâriç. Eğer kendisine Allah’a isyanı gerektiren bir emir verilirse, bunu dinleme ve buna itaat etme yoktur.” (M4763 Müslim, İmâre, 38)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir