Huzeyme b. Sâbit’in rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Mestler üzerine mesh süresi, yolcu için üç gün üç gece, mukim içinse bir gün bir gecedir.”

(D157 Ebû Dâvûd, Tahâret, 60)

Enes b. Mâlik şöyle demiştir:

“Hz. Peygamber (sav), öğle vakti girmeden sefere çıkacağı zaman öğle namazını ikindi vaktine kadar erteler, sonra iki namazı beraber kılardı. Öğle vaktinden sonra yola çıktığında ise namazını kılar yola öyle çıkardı.”

(B1111 Buhârî, Taksîru’s-salât,15)

İbn Abbâs’tan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), Mekke’den Medine’ye yola çıktı ve âlemlerin Rabbi olan Allah’tan başka hiçbir şeyden korkusu olmadığı hâlde namazlarını ikişer rekât olarak kıldı.

(N1436 Nesâî, Taksîru’s-salât, 1)

Hamza (b. Amr) anlatıyor:

“Allah’ın Resûlü’ne (sav) yolculukta oruç meselesini sordum. O da, “Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma.” buyurdu.

(N2298 Nesâî, Sıyâm, 56)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir