İmrân b. Husayn (ra) şöyle diyor:

(Çevre kabilelerden görüşmek üzere bazı heyetler geldiğinde) Hz. Peygamber’in (sav) yanına girmiştim, Hz. Peygamber (sav), (yaratılışın başlangıcına ilişkin kendisine sorulan bir soru üzerine) … şöyle buyurmuştur: “(Ezelde) Allah vardı ve O’ndan başka hiçbir şey yoktu…”

(B3191 Buhârî, Bed’ü’l-halk, 1)

Ebû Hüreyre anlatıyor:

“Ey Allah’ın Resûlü! Canlılar hangi maddeden yaratılmışlardır?” diye sordum. Resûlullah (sav), “sudan” buyurdu.

(T2526 Tirmizî, Sıfatü’l-cenne, 2)

Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Âdem ise size (Kur’an’da) tarif edildiği üzere (balçıktan) yaratılmıştır.”

(M7495 Müslim, Zühd, 60)

Ebû Musa el-Eş’arî’nin bize naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah, Âdem’i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı. Bu sebeple Âdemoğulları (renk ve tabiat yönünden) yeryüzü kadar (değişik şekillerde vücuda) geldiler. Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı (melez); kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi (huylu olarak dünyaya) geldi.”

(D4693 Ebû Dâvûd, Sünnet, 16)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir