Câbir b. Abdullah’tan gelen rivayete göre:

Allah Resûlü (sav) bir hutbesinde şöyle diyordu…: “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın Kitabı; hâl ve tavrın en güzeli ise Muhammed’in hâl ve tavrıdır…”

(N1579 Nesâî, Îdeyn, 22)

Hz. Âişe’den (ra) nakledildiğine göre, Peygamber (sav) şöyle demiştir:

“Kur’an’ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur’an’ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır.”

(B4937 Buhârî, Tefsîr, (Abese) 1)

Ebû Hüreyre’den gelen rivayete göre, … Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kur’an’ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur’an’ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur’an’ı öğrendiği hâlde (onu okumayan ve okutmayan) yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer.”

(T2876 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2)

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah’ın vahyettiği vahiy (Kur’ân-ı Kerîm)dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.”

(B7274 Buhârî, İ’tisâm, 1)

Osman b. Affân’dan (ra) gelen rivayete göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

(T2907 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15)

Câbir b. Abdullah’tan gelen rivayete göre:

Allah Resûlü (sav) bir hutbesinde şöyle diyordu…: “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın Kitabı; hâl ve tavrın en güzeli ise Muhammed’in hâl ve tavrıdır…”

(N1579 Nesâî, Îdeyn, 22)

Hz. Âişe’den (ra) nakledildiğine göre, Peygamber (sav) şöyle demiştir:

“Kur’an’ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur’an’ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır.”

(B4937 Buhârî, Tefsîr, (Abese) 1)

Ebû Hüreyre’den gelen rivayete göre, … Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kur’an’ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur’an’ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur’an’ı öğrendiği hâlde (onu okumayan ve okutmayan) yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer.”

(T2876 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 2)

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah’ın vahyettiği vahiy (Kur’ân-ı Kerîm)dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.”

(B7274 Buhârî, İ’tisâm, 1)

Osman b. Affân’dan (ra) gelen rivayete göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

(T2907 Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir