İbn Ömer’in (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Bir gün İbn Ömer, bir kimsenin, “Kâbe hakkı için” diye yemin ettiğini işitince, ona, “Allah’tan başkasına yemin etme. Çünkü ben, Resûl-i Ekrem’in (sav), ‘Allah’tan başkasına yemin eden, O’nu inkâr etmiş yahut O’na şirk koşmuştur.’ buyurduğunu işittim.” demiştir.

(T1535 Tirmizî, Nüzûr, 9)

İbn Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Allah Teâlâ, size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse, ya Allah adına yemin etsin, yahut sussun.

Müslim’in Sahihi’ndeki rivayetinde de:

“Yemin etmek isteyen, yalnız Allah’a yemin etsin veya sussun.” denilmiştir.

(B6646 Buhârî, Eymân, 4; M4257 Müslim, Eymân, 3; D3249 Ebû Dâvûd, Eymân, 4)

Abdullah b. Semüre’den (ra) nakledildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Ne putlar adına, ne de babalarınız adına yemin edin.

(M4262 Müslim, Eymân, 6)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir