Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Bir kimse güneş batıdan doğmadan (kıyamet kopmadan) evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.

(M6861 Müslim, Zikir, 43)

Ebû Abdurrahmân Abdullah b. Ömer b. Hattâb’dan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Bir kul can çekişmeye başlamadıkça, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder.

(T3537 Tirmizî, Deavât, 98)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir:

Biri diğerinin canına kıyan ama (sonunda) ikisi de cennete giren şu iki kişiye Yüce Allah güler. Bunların biri, Allah yolunda savaşırken diğeri tarafından şehit edilir. Öldüren sonra pişmanlık duyar ve Allah onun tövbesini kabul eder ve adam Müslüman olur; o da Allah yolunda savaşırken şehit düşer.

(B2826 Buhârî, Cihâd, 28; M4892 Müslim, İmâre, 128)

İbn Abbâs ve Enes b. Mâlik’ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir:

Âdemoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah, tövbe edenin tövbesini kabul eder.

(B6439 Buhârî, Rikâk, 10; M2415-M2417 Müslim, Zekât, 116-117)

Ebû Hüreyre’nin (ra), Resûlullah’tan (sav) şöyle işittiği nakledilmiştir:

Yemin ederim ki ben, Allah’a günde yetmiş defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

(B6307 Buhârî, Deavât, 3)

Resûlullah’ın (sav) hizmetlerini yürüten Ebû Hamza Enes b. Mâlik el- Ensârî’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teâlâ’nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır.

(B6309 Buhârî, Deavât, 4; M6952 Müslim, Tevbe, 1)

Ebû Mûsâ Abdullah b. Kays el-Eş’arî’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Allah Teâlâ, gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya (kıyamet kopuncaya) kadar bu durum böyle devam eder.

(M6989 Müslim, Tevbe, 31)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir