Humeyd diyor ki, “Enes b. Mâlik’ten (ra) işittiğime göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ölüp de Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde, şehitten başka hiç kimse kendisine içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa bile yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için, dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmayı arzular.”

(B2795 Buhârî, Cihâd, 6)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Canım elinde bulunan Allah’a yemin ederim, istedim ki Allah yolunda savaşıp öldürüleyim sonra diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar öldürüleyim ve diriltileyim!”

(B7227 Buhârî, Temennî, 1)

Sehl b. Ebû Ümâme b. Sehl b. Huneyf’in, babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim içtenlikle Allah’tan şehit olmayı dilerse yatağında bile ölse Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.”

(M4930 Müslim, İmâre, 157)

Abdullah b. Abdullah b. Cebr’in, babasından naklettiğine göre,hasta olan (dedesi) Cebr’i ziyarete gelen Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Allah yolunda savaşırken ölmek şehitliktir. İç hastalıklarından ölmek şehitliktir. Yanarak ölmek şehitliktir. Boğularak ölmek şehitliktir. Yıkıntı altında kalarak ölmek şehitliktir. Aklını kaybederek ölmek şehitliktir. Hamile iken ölen kadın da şehittir.”

(N3196 Nesâî, Cihâd, 48; İM2803 İbn Mâce, Cihâd, 17)

Saîd b. Zeyd’in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim malını korurken öldürülürse şehittir, kim dini uğruna öldürülürse şehittir, kim canı uğruna öldürülürse şehittir, kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.”

(T1421 Tirmizî, Diyât, 21)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir