SAHABE MESLEĞİNİN MAHİYETİ

“Ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda

kim benim sünnetime bağlanırsa yüz şehid sevabını alır.”

(taberânî)

Hadis-i şerifindeki  haber verilen

 ahir zamana ait fesat ve küfrün izale edilip kaldırılması için,

bütün sünnetleri içine alan iman hizmeti vazifesinini  yapmak …

Yani;

İMAN HAKİKATLERİNİ neşrederek,

KALPLERİ  TAHKİKİ İMANA KAVUŞTURMAK la,

küfrün ve fitnenin ortadan kaldırılması,

Kur’an’ın  hükümlerine uyarak,

Sünnet-i Nebevi ile  hayatların ihya edilmesidir!..

BU MESLEĞİN FARZİYET delili;

Bütün mü’min ve mü’mineler  için,

Emr-i maruf ve Nehy-i anil Münker ‘in emredildiği;

“Siz insanlar içinden  çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz iyiliği emreder kötülükten men edersiniz.”

(Ali İmran suresi 110)

“Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. 

(Âl-i İmrân sûresi, 104)

ayetlerindeki  farziyeti yerine getirmek…

BU MESLEĞİN sünnet dair delili ise;

“Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin, (bu ümeranın vazifesidir)

şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse,

diliyle değiştirsin. (işte bu da Ülâma nın  işi olup, sahabe mesleğidir.)

Diliylede değiştirmeye de gücü yetmezse ,

kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki; (bu da avamın halidır)

 bu imanın en zayıf dairesidir. “  (Tirmizi , Müslim)

hadis-i şerifi’ nin emri gereğince hareket etmektir…

BU MESLEĞİN İLLE-İ GAYESİ;

Muhlisane ve sıddıkane bir şekil de;

Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

(Buhari)

Hadis-i şerifine mazhar olmaya,

rıza-i lillah için tek gaye bilip  çalışmaktır!..

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir