“Cenâb-ı Hak bütün o kapıları ve kenz-i mahfî’yi açan ene namında 

bir miftahı insanın eline vermiştir.”  (mesnevi-i Nuriye)

“Rahmetim gazabımı geçti.” (bk. Aclunî, Keşfü’l-Hafâ, 1/448

Ekreme‘l-Ekremîn, olan Rabbimizin ihsan ve keremiyle,

Ve, Efendimiz ()’in ““Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (Heysemî)

Hadis-i şerif’i mucibince,

kendi gönlünden, kendi rızkından akrabasına infak eden,

O kimseye, o sadaka;

Alemlerin Rabbi’nin  kenz-i mahfî -gizli hazineler- denilen 

Uluhiyet-i  İlahiye’ ye ait Celâl sıfatlarına perde olur…

Rahman sıfatlarından MUHYİ isminin kapısına anahtar olur açar!..

Ömrüne ömür katar…

İki kişi, Hazret-i Davud’a birbirini şikayet etti.

Azrail (a.s) gelip,

(Bu iki kişiden birinin eceline bir hafta kaldı.

İkincisinin ömrü de, bir hafta önce bitmişti; ama ölmedi) dedi.

Hazret-i Davud (a.s), hayret edip sebebini sorunca cevaben dedi ki:
(İkincisinin bir akrabası vardı. Buna dargın idi.

Bu gidip onun gönlünü aldı.

Bunun için Allahü Teâlâ, bunun ömrünü 20 yıl uzattı.)

 [Levh-i Mahfuz ve Ümm-ül-kitab risalesi]

llah (c.c.);  Kur’an-ı Kerim’inde; “….Ola ki sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz (Bakara 216)” buyuruyor.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.v) da Hadis-i Şeriflerinde; ““Az sadaka çok belayı def eder ve sadaka ömrü uzatır.”(Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)  buyuruyor.

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir