Ebû Amr yahut Ebû Amre Süfyân b. Abdullah (ra) anlatıyor:

–Yâ Resûlallah (sav), Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim.

Peygamber (sav) bana:

–Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

(M159 Müslim, Îmân, 62)

Ebû Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

–İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun; (fakat) bilin ki hiçbiriniz (sadece) ameli sayesinde kurtuluşa eremez.

–Yâ Resûlallah (sav), sen de mi, dediler. (Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) şöyle dedi:)

–Evet, Allah, rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

(M7117 Müslim, Münâfikîn, 76)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir