Yine Ebû Hüreyre’den (ra), rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp, gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. (Mazeretsiz) düğün davetine icabet etmeyen, (âdeta) Allah’a (cc) ve Resûlü’ne (sav) karşı gelmiş olur.

(M3525 Müslim, Nikâh, 110)

Buhârî ve Müslim’de yer alan Ebû Hüreyre (ra) rivayeti şöyledir:

Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağırıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

(B5177 Buhârî, Nikâh, 73; M3521 Müslim, Nikâh, 107)

Hz. Âişe (ra) anlatıyor:

Bir gün bir kadın, beraberinde iki kız çocuğu ile gelmiş ve yardım istemişti. Yanımda tek bir hurmadan başka şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocukları arasında hurmayı paylaştırdıktan sonra kalktı ve gitti. O sırada Peygamber (sav) geldi. Durumu ona anlattım. Bunun üzerine: Bir kimseye Allah bu kızlardan verir de, o da onlara iyi bakarsa o kız çocukları, bakan kimse için cehenneme karşı siper olurlar, buyurdu.

(B1418 Buhârî, Zekât, 10; M6693 Müslim, Birr, 147)

Yine Hz. Âişe (ra) anlatıyor:

Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış, yardım istiyordu. Kadına üç tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi, kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resûlullah’a (sav) anlattım. Resûlullah (sav):

–Allah, şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti, buyurdu.

(M6694 Müslim, Birr, 148)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir