Ali b. Ebû Tâlib’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Kendi döneminin) en hayırlı kadını Meryem’dir. Hatice de (kendi döneminin) en hayırlı kadınıdır.”

(B3815 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 20)

Safiyye bnt. Huyey anlatıyor:

“Bir gün Resûlullah (sav) yanıma geldi. Ben de ona Âişe ile Hafsa’nın benim hakkımda söyledikleri bazı (küçümseyici) sözleri anlattım. Bunun üzerine Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: ‘Sen de onlara, ‘Siz ikiniz nasıl benden üstün olabilirsiniz? Benim kocam Muhammed (sav), babam Harun (as), amcam ise Musa’dır (as).’ deseydin ya!..’”

(T3892 Tirmizî, Menâkıb, 63)

Enes (b. Mâlik) anlatıyor:

…Zeyneb (bnt. Cahş), Hz. Peygamber’in (sav) diğer hanımlarına karşı övünür ve onlara şöyle derdi: “Sizleri (Hz. Peygamber (sav) ile) kendi aileleriniz evlendirdi. Beni ise yedi kat göklerin ötesinden Yüce Allah (cc) evlendirdi.”

(B7420 Buhârî, Tevhîd, 22)

Enes b. Mâlik’in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Âişe’nin diğer kadınlara üstünlüğü, tiridin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir.”

(M6299 Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 89)

Ali b. Ebû Tâlib’den (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Kendi döneminin) en hayırlı kadını Meryem’dir. Hatice de (kendi döneminin) en hayırlı kadınıdır.”

(B3815 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 20)

Safiyye bnt. Huyey anlatıyor:

“Bir gün Resûlullah (sav) yanıma geldi. Ben de ona Âişe ile Hafsa’nın benim hakkımda söyledikleri bazı (küçümseyici) sözleri anlattım. Bunun üzerine Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: ‘Sen de onlara, ‘Siz ikiniz nasıl benden üstün olabilirsiniz? Benim kocam Muhammed (sav), babam Harun (as), amcam ise Musa’dır (as).’ deseydin ya!..’”

(T3892 Tirmizî, Menâkıb, 63)

Enes (b. Mâlik) anlatıyor:

…Zeyneb (bnt. Cahş), Hz. Peygamber’in (sav) diğer hanımlarına karşı övünür ve onlara şöyle derdi: “Sizleri (Hz. Peygamber (sav) ile) kendi aileleriniz evlendirdi. Beni ise yedi kat göklerin ötesinden Yüce Allah (cc) evlendirdi.”

(B7420 Buhârî, Tevhîd, 22)

Enes b. Mâlik’in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Âişe’nin diğer kadınlara üstünlüğü, tiridin diğer yemeklere üstünlüğü gibidir.”

(M6299 Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 89)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir