Hz. Ali’nin naklettiğine göre:

(Allah Resûlü’nün (sav) kızı Hz. Fâtıma, ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi istediği zaman) Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Ben size ihsanda bulunup da Suffe Ehli’ni iki büklüm olmuş, kıvranır vaziyette açlığa terk edemem.”

(HM596 İbn Hanbel, I, 80; HM838 İbn Hanbel, I, 107)

Mücâhid’den nakledildiğine göre, Ebû Hureyre şöyle derdi…

“(Allah Resûlü (sav)), kendisine zekât malı geldiğinde ondan hiçbir şey almaz, onu (doğruca) Suffe Ehli’ne gönderirdi. Hediye geldiğinde ise onlara gönderir, kendisi de bu hediyeden alır, Suffe’dekileri hediyeye ortak ederdi…”

(B6452 Buhârî, Rikâk, 17)

Ebû Hureyre anlatıyor:

“Suffe Ehli, İslâm Ehli’nin (Müslümanların) misafirleriydi. Onların ne aileleri ne de malları vardı…”

(T2477 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 36; B6452 Buhârî, Rikâk, 17)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir