İbn Abbâs’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) (Hz. Ömer’e hitaben) şöyle buyurmuştur: “Kişinin sahip olabileceği en hayırlı hazineyi sana söyleyeyim mi? (Kocası) yüzüne baktığında ona huzur veren, ondan bir şey istediğinde yerine getiren ve kocasının yokluğunda onun saygınlığını koruyan iyi/saliha bir kadın!”

(D1664 Ebû Dâvûd, Zekât, 32)

Abdullah b. Amr’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Dünya (geçici) bir nimettir. Dünyanın en değerli nimeti ise iyi/saliha kadındır.”

(M3649 Müslim, Radâ, 64)

Süleyman b. Amr b. Ahvas’ın, Resûlullah (sav) ile beraber Veda Haccı’nda hazır bulunan babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Bilin ki, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır…”

(T1163 Tirmizî, Radâ, 11)

Saîd b. Hakîm b. Muâviye’nin, babası aracılığıyla dedesi Muâviye el- Kuşeyrî’den naklettiğine göre, o şunları anlatmıştır:

“Resûlullah’ın (sav) yanına gelerek; ‘Hanımlarımız hakkında ne dersiniz?’ diye sordum. O da şöyle buyurdu: ‘Yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve onları kötülemeyin.”

(D2144 Ebû Dâvûd, Nikâh, 40-41)

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır.”

(T1162 Tirmizî, Radâ, 11; İM1978 İbn Mâce, Nikâh, 50)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir