Muhammed b. Hâtıb el-Cumahî’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Haram olan (ilişki) ile helâl olan (nikâh) arasındaki ayırıcı özellik, def çalmak ve şarkı söylemek (suretiyle duyurmaktır).

(T1088 Tirmizî, Nikâh, 6)

Abdurrahman b. Avf’tan (ra) nakledildiğine göre, (evlendiğini öğrendiği zaman) Hz. Peygamber (sav) kendisine şöyle buyurmuştur:

Bir koyun keserek de olsa düğün yemeği ver!

(B2048 Buhârî, Büyû’, 1)

Hz. Âişe’nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Bu nikâhı ilân edin, onu (topluma açık olan) mescitlerde yapın ve onda def çalın.

(T1089 Tirmizî, Nikâh, 6)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir