Abdurrahman b. Ebû Bekre’nin naklettiğine göre, babası (Ebû Bekre) şöyle anlatmıştır:

Hz. Peygamber (sav) (Veda Haccı’nda) devesinin üstüne oturdu, bir adam da devenin yularını tutuyordu. Sonra insanlara şöyle hitap etti: “(Ey insanlar!) Bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) şehrinizde bu (Kurban Bayramı) gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız (şeref ve namusunuz) da aynı şekilde mukaddestir.”

(B67 Buhârî, İlim, 9; M4384 Müslim, Kasâme, 30)

Hâris b. Nu’mân, Enes b. Mâlik’i Resûlullah’tan (sav) şu hadisi naklederken işitmiştir: “Çocuklarınıza ikramda bulunun; onlara güzel bir terbiye verin.”

(İM3671 İbn Mâce, Edeb, 3)

Alkame anlatıyor:

Abdullah (b. Mes’ûd) (ra) ile beraber yürürken o, bana şunları anlattı: (Bir gün) biz Hz. Peygamber (sav) ile beraberken o şöyle buyurdu: “Evlenme imkânı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur…”

(B1905 Buhârî, Savm, 10; M3400 Müslim, Nikâh, 3)

Üsâme b. Şerîk anlatıyor:

Hz. Peygamber’e (sav) gelerek ‘Şunu yaparsak günah var mıdır? Bunu yaparsak günah var mıdır?’ diye soran bedevîler gördüm. Hz. Peygamber onlara şöyle buyurdu: “Ey Allah’ın kulları (bakın)! Allah, (kullarının üzerinden) zorluğu kaldırmıştır. Ancak bir kul, ne zaman ki kardeşinin ırzına (şeref ve şahsiyetine) dokunacak bir iş yaparsa, işte asıl günah budur.”

(İM3436 İbn Mâce, Tıb, 1; D2015 Ebû Dâvûd, Menâsik, 87)

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Müslüman’ın Müslüman’a malı, ırzı ve kanı haramdır. Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.”

(D4882 Ebû Dâvûd, Edeb, 35)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir