Mutarrif b. Abdullah b. Şihhîr’in, babasından rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Âdemoğlu, kendisini kuşatan ölümcül tehlikelerle birlikte var edilmiştir; bu tehlikeleri atlatsa bile, ihtiyarlığa yakalanır ve neticede ölür.”

(T2150 Tirmizî, Kader, 14)

Enes (b. Mâlik) diyor ki:

“Hz. Peygamber (sav) şu dualar ile Allah’a yalvarırdı: ‘Allah’ım! Cimrilikten, tembellikten, ömrün en rezil/düşkün zamanından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.’”

(M6876 Müslim, Zikir, Dua, Tevbe ve İstiğfar, 52)

Amr b. Abese’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim saç ve sakalını Allah yolunda (çalışırken) ağartırsa, bu (beyazlık) kıyamet günü kendisi için nur olur.”

(T1635 Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 9)

Enes b. Mâlik’in rivayet ettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar.”

(T2022 Tirmizî, Birr, 75)

Amr b. Şuayb’ın, babası aracılığı ile dedesinden naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir.”

(T1920 Tirmizî, Birr, 15)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir