Ebu Musa el-Eş’ari, Basra valisi iken halka bir hutbe irat ederek şunlan söyledi: “Ey insanlar! Ağlayınız! Eğer ağlayamıyorsanız hiç olmazsa ağlar gibi olunuz. Çünku cehennemlikler gözyaşları bitinceye kadar ağlarlar. Göz yaşlarının bitmesi üzerine de kan ağlarlar. Hem o kadar çok ağlarlar ki döktükleri gözyaşlarından ve kandan içinde gemilerin yüzebileceği göller oluşur.

Kaynak:İbn Sa’d IV/110 (Kasame b. Züheyr den);Ebu Nuaym, Hilye’sinde (1/261) ve Imam Ahmed de Musned’inde Kasâme’den benzer şekilde rivayet etmişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir