Nezzâl b. Sebre (ra) anlatıyor:

Hz. Ali (ra), (Kûfe Mescidi’nin) Rahbe kapısına geldi, ayakta su içti ve: Benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi, ben de Resûlullah’ın (sav) böyle ayakta su içtiğini gördüm, dedi.

(B5615 Buhârî, Eşribe, 16)

İbn Abbâs’tan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Peygamber’e (sav) zemzem verdim; onu ayakta içti.

(B1637 Buhârî, Hac, 76; M5280 Müslim, Eşribe, 117)

İbn Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Resûlullah (sav) zamanında biz yürürken yemek yer, ayakta da su içerdik.

(T1880 Tirmizî, Eşribe, 11)

Amr b. Şuayb (ra) babası aracılığıyla dedesinin şöyle dediğini nakletmiştir:

Resûlullah’ın (sav) suyu ayakta iken de otururken de içtiğini gördüm.

(T1883 Tirmizî, Eşribe, 12)

Enes’ten (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı.

Katâde:

–(Ayakta) yemek hakkında ne dersin, diye Enes’e sorduk.

–O daha kötü veya daha çirkindir, dedi.

(M5275 Müslim, Eşribe, 113)

Müslim’in bir diğer rivayetinde “Peygamber , ayakta su içmekten

sakındırdı” ifadesi yer almaktadır.

(M5274 Müslim, Eşribe, 112)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir