Hz. Peygamber’in (sav) eşi Hz. Âişe’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ey Âişe! Allah, rıfk (nezaket ve yumuşaklık) sahibidir ve rıfktan hoşlanır. Sertlik, kabalık ve nezaket dışı diğer davranışlara vermediği ecri rıfk sayesinde verir.”

(M6601 Müslim, Birr, 77)

Hz. Peygamber’in (sav) sahâbîsi Ebû Sırma’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim (insanlara) güçlük çıkarırsa, Allah da ona güçlük çıkarır.”

(D3635 Ebû Dâvûd, Kadâ’ (Akdiye), 31)

Hişâm b. Hakîm b. Hizâm’dan rivayet edildiğine göre:

Hişam, Şam bölgesinde bazı insanlara rastladı. Onların güneşe karşı dikilmiş ve başlarına zeytinyağı dökülmüş olduğunu görünce, “Bu nedir?” diye sordu. Kendisine, “Vergi (vermedikleri) için cezalandırılıyorlar.” denildi. Bunun üzerine dedi ki, “Haberiniz olsun! Ben Allah Resûlü’nü (sav) şöyle derken işittim: ‘Bu dünyada insanlara işkence edenlere şüphesiz Allah da azap edecektir.’”

(M6657 Müslim, Birr, 117)

Hz. Âişe şöyle demiştir:

“Resûlullah (sav), Allah yolunda cihad hâriç eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına, ne de bir hizmetçiye!…”

(M6050 Müslim, Fedâil, 79)

Enes (b. Mâlik) tarafından rivayet edildiğine göre:

Resûlullah (sav) kolları iki adamın omuzunda olduğu hâlde zorla yürüyen bir adama rastladı ve “Bu adama ne oldu?” diye sordu. “(Kâbe’ye) yürüyerek gitmeyi adadı.” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Bu adamın kendine eziyet etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur. Ona söyleyin de bineğine binsin!”

(N3884 Nesâî, Eymân, 42)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir