Abdurrahman b. Avf’ın işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Yüce Allah şöyle buyurur: ‘Ben Rahmân’ım, o (akrabalık bağlarının adı) da rahimdir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim.”

(D1694 Ebû Dâvûd, Zekât, 45; HM1687 İbn Hanbel, I, 195)

Enes b. Mâlik’in işittiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ile

irtibatını sürdürsün!”

(M6523 Müslim, Birr, 20; B5986 Buhârî, Edeb, 12)

Muhammed b. Cübeyr b. Mut’im’in, babasından naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Akraba ilişkisini kesen, cennete giremez.”

(M6521 Müslim, Birr, 19; B5984 Buhârî, Edeb, 11)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir