Cabir’in işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir.”

(M7232 Müslim, Cennet, 83)

Ebu Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar kıyamet günü üç grup halinde; kimi yaya olarak, kimi binitli olarak, kimi de yüzüstü sürünerek mahşer yerinde toplanır.”

(T3142 Tirmizl, Tefslru’l-Kur’an, 17)

İbn Mes’ud’dan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”

(T2416 Tirmizl, Sıfatü’l-kıyame, 1)

Abdullah b. Ömer’in naklettiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kevser, iki kıyısı altından, yatağı inci ve yakuttan olan cennette bir nehirdir. Toprağı miskten hoş, suyu baldan tatlı ve kardan beyazdır.”

(T3361 Tirmizl, Tefslru’l-Kur’an, 108)

Ebu Sald el-Hudri’den nakledildiğine göre, “Sırat köprüsü nedir ya Resulallah?” diye soruldu. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Kaypak ve kaygan bir şeydir. Onda kancalar, çengeller ve Necid’de bulunan sa’dan denilen dikene benzer dikenler vardır. Müminler (sırattan) kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins yürük at ve deve gibi hızla geçecekler. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri tırmalanmış da salınıvermiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış . . . ”

(M454 Müslim, İman, 302)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir