İbn Abbas’tan nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilmeyecek bir günah işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyar.”

(Tl917 Tirmizi, Birr, 14)

Avf b. Malik el-Eşcat’nin naklettiğine göre, Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben ve (karşılaştığı sıkıntılar ve bakımsızlık yüzünden) yanakları kararmış kadın kıyamet gününde şu ikisi (işaret parmağı ve orta parmak) gibi (yakın) olacağız. O kadın ki kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da asil ve güzel olduğu halde çocukları yetişinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder (ve evlenmez).” Bunu söylerken (Hz. Peygamber’in yaptığı gibi) ravi Yezid de orta parmağı ile işaret parmağını birleştirerek işaret etti.

(D5 149 Ebu Davud, Edeb, 1 20, 121)

Ebü Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Müslümanlar(ın evleri) arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü ev ise, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.”

(İM3679 Ibn Mace, Edeb, 6)

Ebu Hüreyre’nin naklettiğine göre, Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ım, ben iki zayıfın; yetim ve kadının hakları konusunda (insanları) şiddetle uyarıyorum, onların haklarına el uzatılmasını (özellikle) yasaklıyorum.”

(İM3678 İbn Mace , Edeb, 6; HM9664 İbn Hanbel, Il, 440)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir