Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Zan (ile konuşmak)dan sakının; çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.”

(B5143 Buhârî, Nikâh, 46; M6536 Müslim, Birr, 28)

Muâviye’nin (ra) işittiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Müslümanların gizli hâllerini araştırmaya kalkışırsan, aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

(D4888 Ebû Dâvûd, Edeb, 37)

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle demiştir:

Hasetten (kıskançlıktan) sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı (iyilikleri) yer bitirir.

(D4903 Ebû Dâvûd, Edeb, 44)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir