Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre,

Hz. Peygamber (sav), aldatma/aldanma (riski) olan alışverişi yasakladı.

(D3376 Ebû Dâvûd, Büyû’, 24)

İbn Abbâs (ra) anlatıyor:

“Hz. Peygamber (sav) Medine’ye geldiğinde Medineliler hurmaları (henüz ürün vermeden) iki üç sene önceden (parasını peşin alarak) selem akdiyle satıyorlardı. Bunun üzerine Hz.

Peygamber şöyle buyurdu: ‘Kim herhangi bir şeyde selem akdiyle (peşin para ile veresiye mal almak suretiyle) alışveriş yaparsa bilinen ölçekte, bilinen tartıda, belirli bir vakte değin anlaşma yapsın.’”

(B2240 Buhârî, Selem, 2; M4118 Müslim, Müsâkât, 127)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şehir dışından mal getirenleri (pazara gelmeden) yolda karşılamayın. Kim bu şekilde yolda karşılayarak (ucuza) bir şey satın alırsa, mal sahibi pazara gelince (piyasayı öğrenince alışverişi bozma veya kabul etme konusunda) serbesttir.”

(İM2178 İbn Mâce, Ticâret, 16; N4505 Nesâî, Büyû’, 18)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın ve müşteri kızıştırmayın!..”

(M3815 Müslim, Büyû’, 11)

Ebû Saîd’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddîklar (dosdoğru kimseler) ve şehitlerle beraberdir.”

(T1209 Tirmizî, Büyû’, 4)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir