Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Rüya üç çeşittir: (Birincisi) Allah’tan bir müjde olan salih rüyadır. (İkincisi) şeytandan kaynaklanan üzücü rüyadır. (Üçüncüsü ise) kişinin yaşadıklarından bazılarının rüyasına yansımasıdır…”

(M5905 Müslim, Rü’yâ, 6)

İbn Ömer’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“En büyük iftira, kişinin görmediği rüyayı gördüğünü söylemesidir.”

(B7043 Buhârî, Ta’bîr, 45)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır…”

(M5905 Müslim, Rü’yâ, 6)

Hz. Âişe (ra) anlatıyor:

“Allah Resûlü’nün (sav) ilk vahiy almaya başlaması uykuda doğru rüya (rüyâ-ı sâdıka) görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gün gibi gerçek çıkardı…”

(B6982 Buhârî, Ta’bîr, 1)

Ebû Saîd el-Hudrî’den, Hz. Peygamber’i (sav) şöyle buyururken işittiği nakledilmiştir:

“Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse, (bilsin ki) bu, Allah’tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah’a hamdetsin ve onu anlatsın. Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah’a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa, o rüya kendisine zarar vermez.”

(B6985 Buhârî, Ta’bîr, 3)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir