Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim hakkı olmadığı hâlde bir karış yeri alırsa, Allah kıyamet günü yedi kat yeri onun boynuna dolar.”

(M4136 Müslim, Müsâkât, 141)

Abdurrahman b. Ebî Bekre’den nakledildiğine göre, babası (Ebû Bekre) şunları anlatmıştır:

Hz. Peygamber (sav) (Veda Haccı’nda) devesinin üstüne oturdu, bir adam da devenin yularını tutuyordu. Sonra insanlara şöyle hitap etti: “(Ey insanlar!) Bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) şehrinizde bu (arefe) gününüz nasıl mukaddes ise, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız (şeref ve namusunuz) da aynı şekilde mukaddestir.”

(B67 Buhârî, İlim, 9; M4384 Müslim, Kasâme, 30)

Abdullah b. Ömer’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sakın bir kimse izni olmadan bir başkasının davarını sağmasın! Sizden biriniz yiyecek ve içeceklerinin saklandığı mahzenine gelinmesini, dolabının kırılmasını ve oradaki yiyeceklerinin

götürülmesini ister mi? Hayvanlar da insanlar için onların yiyeceklerini muhafaza ederler. Onun için hiç kimse diğerinin hayvanının sütünü, onun izni olmaksızın asla sağmasın.”

(B2435 Buhârî, Lukata, 8)

Abdullah b. Amr’ın (ra) işittiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Malını savunurken öldürülen kimse şehittir.”

(B2480 Buhârî, Mezâlim, 33; M361 Müslim, Îmân, 226)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Biriniz (din) kardeşinden duvarına ağaç dayamak için izin isterse (duvar sahibi) onu(n bu isteğini) reddetmesin.”

(D3634 Ebû Dâvûd, Kadâ’ (Akdiye), 31; T1353 Tirmizî, Ahkâm, 18)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir