İyâz b. Himâr’dan (ra) nakledildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Allah Teâlâ bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın, ne de böbürlensin.

(M7210 Müslim, Cennet, 64)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

(Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak) “İnsanlar helâk oldu (azabı hak etmiştir)” diyen kimse, insanların en çok helâke uğrayanıdır.

(M6683 Müslim, Birr, 139)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir