Sevban (r.a) şöyle anlatıyor: Bir gün Hz. Peygamber’le birlikte bir yere gidiyorduk. O günlerde de altın ve gümüş hakkında âyet nazil olmuştu. Yolda muhacirler kendi aralarında “Peki bunlar kötülendiğine göre hangi mallar hayırlıdır bunu nasıl bileceğiz?” diye konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Hz. Ömer “İsterseniz ben bunu sizin için Hz. Peygamber’den öğreneyim!” dedi. Onlar da “Çok iyi olur” dediler. Ömer (r.a) Hz. Peygamber’in yanına gitti. Ben de devemi hızlandırarak onu takip ettim. Hz. Ömer yanına vardığında Hz. Peygamber’e “Ey Allah’ın Rasûlü! Muhacirler altın ve gümüş hakkındaki âyetten bahisle hangi malların hayırlı olduğunu öğrenmek istiyorlar!” dedi. O da “Zikreden bir dil, şükreden bir kalb, mü’min ve imanı hususunda kendilerine yardımcı olabilecek bir hanım edinmeye çalışsınlar” buyurdular.

Kaynak:Ebu Nuaym, Hilye 1/182; Hadisi İmam Ahmed, Tirmizi ve İbn Mâce de rivayet etmişlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir