Hz. Peygamber’in Ebubekir Sıddîk’la yemek yedikleri bir sırada “Kim zerre ağırlığında hayır işlediyse onun mükafaatını kim de zerre ağırlığında kötülük işlediyse onun cezasını görecektir” (Zilzâl/7-8) âyet-i kerimeleri nazil oldu. Bunun üzerine Hz. Ebubekir yemekten vazgeçerek “Ey Allah’ın Rasûlü! Bizler işlediğimiz her kötülüğün karşılığını görecek miyiz?” diye sordu. Hz. Peygamber buna şöyle cevap verdiler: “Müslümanlar hoşlarına gitmeyen şeyleri görmeyeceklerdir. Çünkü bunlar dünyada başlarına gelen musibetlerle savuşturulacaktır. Hayırlı olanlar ise kendilerine âhiret azığı olacaktır”.

Hz. Peygamber, Ebubekir Sıddîk’ın sorusunu şöyle cevaplamışlardır: “Ey Ebâbekir! Dünyada karşılaştığın hoşuna gitmeyen hallerin tümü kötülüklerinin karşılığı ve keffaretidir. Hayırların ise kıyamet gününde sana verilmek üzere muhafaza edilecektir. Bunun delili de Allah’ın kitabındaki “(Ey insanlar!) Size isabet eden bir musibet mutlaka ellerinizin yaptıkları yüzündendir. (Bununla beraber) Allah (o günahlardan) birçoğunu da affeder” (Şûrâ/30) âyetidir”.

Kaynak: Bu ve bundan önceki hadis: Kenz 1/275 (Sırasıyla: İbn Ebî Şeybe, İbn Râhûye, Abd b. Humeyd, Hâkim ve başkaları Ebu Esmâ’dan; İbn Merdûye, Ebu İdris el-Havlânî taríkiyle).

Hz. Peygamber’in Ebubekir Sıddîk’la yemek yedikleri bir sırada “Kim zerre ağırlığında hayır işlediyse onun mükafaatını kim de zerre ağırlığında kötülük işlediyse onun cezasını görecektir” (Zilzâl/7-8) âyet-i kerimeleri nazil oldu. Bunun üzerine Hz. Ebubekir yemekten vazgeçerek “Ey Allah’ın Rasûlü! Bizler işlediğimiz her kötülüğün karşılığını görecek miyiz?” diye sordu. Hz. Peygamber buna şöyle cevap verdiler: “Müslümanlar hoşlarına gitmeyen şeyleri görmeyeceklerdir. Çünkü bunlar dünyada başlarına gelen musibetlerle savuşturulacaktır. Hayırlı olanlar ise kendilerine âhiret azığı olacaktır”.

Hz. Peygamber, Ebubekir Sıddîk’ın sorusunu şöyle cevaplamışlardır: “Ey Ebâbekir! Dünyada karşılaştığın hoşuna gitmeyen hallerin tümü kötülüklerinin karşılığı ve keffaretidir. Hayırların ise kıyamet gününde sana verilmek üzere muhafaza edilecektir. Bunun delili de Allah’ın kitabındaki “(Ey insanlar!) Size isabet eden bir musibet mutlaka ellerinizin yaptıkları yüzündendir. (Bununla beraber) Allah (o günahlardan) birçoğunu da affeder” (Şûrâ/30) âyetidir”.

Kaynak: Bu ve bundan önceki hadis: Kenz 1/275 (Sırasıyla: İbn Ebî Şeybe, İbn Râhûye, Abd b. Humeyd, Hâkim ve başkaları Ebu Esmâ’dan; İbn Merdûye, Ebu İdris el-Havlânî taríkiyle).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir