Selman’ın naklettiğine göre, Resülullah’a (sav) yağ, peynir ve hayvan derisinden yapılan elbise hakkında soru sorulduğunda o şu cevabı vermişti:

“Helal, Allah’ın Kitabı’nda helal kıldıklarıdır. Haram da Allah’ın Kitabı’nda haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği (mubah) şeylerdendir.”

(Tl 726 Tirmizi, Libas, 6; İM3367 İbn Mace, Et’ıme, 60)

Cabir b. Abdullah’ dan nakledildiğine göre, Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ey insanlar! Allah’tan (hakkıyla) sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse (Allah’ın kendisine takdir ettiği) rızkı -geç de olsa-elde etmeden ölmeyecektir. ôyleyse Allah’tan (hakkıyla) sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin!”

(İM2 144 İbn Mace, Ticaret, 2)

Ebu’l-Havra’ es-Sa’dî anlatıyor: Hasan b. Ali’ye (ra), “Resülullah’tan (sav) ne ezberledin?” diye sordum.

Dedi ki, “Ondan şunu ezberledim: ‘Seni şüphelendiren şeyleri bırak, şüphelendirmeyenlere bak! ‘

(N57 l 4 Nesai, Eşribe, 50)

Ebu Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Öyle bir zaman gelecek ki kişi malını helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacak!”

(B2083 Buharı, Büyü’, 23)

Nu’man b. Beşir, parmaklarıyla iki kulağını göstererek, Resülullah’ı (sav) şöyle derken işittiğini nakletmektedir:

“Helal bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını (namus ve haysiyetini) korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur … “

(M4094 Müslim, Müsakat, 107)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir