“Hâlik-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni‘-i Hakîm şu dünyayı, âlem-i ervâh ve rûhâniyât için bir bayram, bir şehr-âyîn sûretinde yapıp, bütün esmâsının garâib-i nukūşuyla süslendirip, küçük-büyük, ulvî-süflî her bir ruha, ona münâsib ve o bayramdaki ayrı ayrı hesabsız mehâsin ve in‘âmâttan istifâde etmeye muvâfık ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücûd-u cismânî verir, bir def‘a o temâşâgâha gönderir. Hem zaman ve mekân cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıt‘alara taksîm ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıt‘ayı birer tâife ruhlu mahlûkātına ve nebâtî masnûâtına birer resm-i geçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır” On Yedinci Söz

Risale-i Nur Külliyatında geçen bu ifade bize ne söylemektedir?

Bu ifade, evrenin ve içindeki varlık ve olayların, yaratıcı bir güç tarafından kapsamlı ve detaylı bir şekilde düzenlendiğini anlatır. Bu düzenlemeyi, ruhsal ve manevi varlıklar için büyük bir kutlama veya festival olarak tasvir eder. İşte bu kutlamanın bazı önemli özellikleri:

  1. Evrenin Tasarımı: Yaratıcı (Allah), evreni, içerisindeki her detayıyla, ruhsal ve manevi varlıkların katılacağı büyük bir bayram gibi tasarlamıştır. Bu tasarım, yaratıcının tüm isimlerinin (esmalarının) çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtır.
  2. Her Varlığa Özel Yer: Yaratıcı, bu kutlamada her bir ruha uygun bir beden vermiştir. Bu bedenler, her bir varlığın, bu büyük kutlamada yer alabilmesi için özel olarak donatılmıştır. Yani, her canlı bu kutlamaya katılmak üzere benzersiz yetenekler ve özellikler ile yaratılmıştır.
  3. Zaman ve Mekanın Bölünmesi: Bu kutlama, sadece geniş bir mekanı kaplamakla kalmaz, aynı zamanda zaman içinde de geniş bir alana yayılır. Yaratıcı, bu kutlamayı asırlar, yıllar, mevsimler ve günler boyunca farklı bölümlere ayırmıştır. Bu, her dönemin ve her mekanın kendine özgü bir kutlama sunduğu anlamına gelir.
  4. Doğa Olayları ve Canlılar: Her bir zaman dilimi ve coğrafi bölge, farklı canlı türlerine ve doğa olaylarına ev sahipliği yapar. Bu çeşitlilik, her bir dönemin ve bölgenin, kendi içinde benzersiz bir festival gibi olmasını sağlar. Örneğin, bahar mevsimi çiçeklerin açtığı, hayvanların yavruladığı bir kutlamayken; kış mevsimi sessizliği ve beyaz kar örtüsüyle farklı bir huzur sunar.
  5. Her Varlığın Rolü: Bu kutlamada her bir varlık, yaratıcı tarafından kendi kabiliyetine uygun zikri gerçekleştirir. Canlılar, kendi yaşam döngüleri ve etkileşimleri ile bu kutlamaya katkıda bulunurken, insanlar da kendi bilinçleri ve ruhsal kapasiteleri ile bu kutlamayı algılayıp, anlamlandırabilirler.

Evrenin ve içindeki her şeyin, yaratıcı bir plan dahilinde, ruhsal bir kutlama olarak tasarlandığı; ve her bir varlığın, bu kutlamada özel bir yere ve role sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Nurluhizmet.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir