Abdullah b. Amr’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz Allah, İbrâhim’i (as) dost edindiği gibi beni de dost edindi. (Bu sebeple) kıyamet günü cennette benim yerim ile İbrâhim’in (as) yeri karşı karşıyadır…”

(İM141 İbn Mâce, Sünnet, 11)

Enes b. Mâlik anlatıyor:

“Bir adam Resûlullah’a (sav), ‘Ey yeryüzünün en hayırlısı!’ şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resûlü (sav), ‘Bu (söylediğin) İbrâhim aleyhisselâmdır.’ buyurdu.”

(M6138 Müslim, Fedâil, 150)

Abdullah (b. Mes’ûd) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindiği (İbrâhim)dir…”

(T2995 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 3)

Câbir’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Mi’rac gecesi) bütün peygamberler bana gösterildi… İbrâhim’i (as) de gördüm. Gördüklerim arasında ona en çok benzeyen -kendisini kastederek- arkadaşınızdır…”

(M423 Müslim, Îmân, 271)

Abdullah b. Amr’ın naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz Allah, İbrâhim’i (as) dost edindiği gibi beni de dost edindi. (Bu sebeple) kıyamet günü cennette benim yerim ile İbrâhim’in (as) yeri karşı karşıyadır…”

(İM141 İbn Mâce, Sünnet, 11)

Enes b. Mâlik anlatıyor:

“Bir adam Resûlullah’a (sav), ‘Ey yeryüzünün en hayırlısı!’ şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resûlü (sav), ‘Bu (söylediğin) İbrâhim aleyhisselâmdır.’ buyurdu.”

(M6138 Müslim, Fedâil, 150)

Abdullah (b. Mes’ûd) tarafından nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindiği (İbrâhim)dir…”

(T2995 Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 3)

Câbir’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“(Mi’rac gecesi) bütün peygamberler bana gösterildi… İbrâhim’i (as) de gördüm. Gördüklerim arasında ona en çok benzeyen -kendisini kastederek- arkadaşınızdır…”

(M423 Müslim, Îmân, 271)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir