Ubâde b. es-Sâmit’in (ra) rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Siz kendi adınıza bana altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Va’d ettiğiniz zaman vadinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riâyet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının ve elinizi (haksızlık ve haramdan) çekin.”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5 / 323)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir