Ebû Hüreyre’den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner (rahmet nazarıyla bakar) ve şöyle buyurur:

‘Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim!

Benden isteyen yok mu, ona (dilediğini) vereyim!

Benden mağfiret isteyen yok mu, onu bağışlayayım!’”

(B6321 Buhârî, Deavât, 14)

Ubâde b. Sâmit’ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim Allah’a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.”

(B6507 Buhârî, Rikâk, 41; M6820 Müslim, Zikir, 14)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir