BİR TEK KELİMENİN İŞİTİLMESİNDE,

BİR ADAM, BİN ADAM BİRDİR!..

BİR KELİME-İ VAHİDE

BİR TEK KELİMENİN İŞİTİLMESİNDE,

BİR ADAM, BİN ADAM BİRDİR!..

Sizin (yoktan) yaratılmanız da 

diriltilmeniz de,

ancak tek bir kişi(nin yaratılış ve diriltilişi) gibi 

(O’na kolay)dır.

Şübhesiz ki Allah, Semî‘ (hakkıyla işiten)dir, Basîr (herşeyi gören)dir!..” 

(lokman, 28)

Bir kelime-i vahide

bir tek kelimenin işitilmesinde, bir adam, bin adam birdir.

Yaratılış hususunda da, 

Kudret-i Ezeliye’ye nisbeten 

birşey, bin şey birdir. Nev’ ile fert arasında fark yoktur!..”

(Mesnevi-i Nuriye-Katrenin zeyli)

“Cenâb-ı Hakk’ın kudreti ve ilmi herşeyin fevkinde büyüktür,

hiçbir şey dâire-i ilminden çıkamaz,

tasarruf-ı kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz.

Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür.

Demek haşri  getirmekten

 ve bizi ademden –yokluktan- kurtarmaktan

ve saâdet-i ebediyeyi vermekten daha büyüktür.

Her acîb ve tavr-ı aklın hâricindeki 

-yani aklın kavrayamadığı- herşeyden daha büyüktür ki;

 [Sizin (yoktan) yaratılmanız da 

(öldükten sonra) diriltilmeniz de,

ancak tek bir kişi(nin yaratılış ve diriltilişi) gibi (O’na kolay)dır…]

(lokman, 28)

 âyetinin sarâhat-ı kat‘iyesiyle -gāyet açık ve kesin hükmüyle- 

nev‘-i beşerin –insanlığı- haşri ve neşri,

bir tek nefsin îcâdı kadar O’ Kudrete kolay gelir!…”

 (Asâ-yı Mûsâ, 8. Mes’ele, 40)

Bab-ı Şefkat NUR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir