Adî b. Hâtim (ra) anlatıyor:

“Resûlullah’a (sav) (avlanma hakkında) soru sorarak dedim ki, ‘Biz bu köpeklerle avlanan bir halkız.’ Şöyle buyurdu: ‘Eğitilmiş av köpeklerini Allah’ın ismini anarak gönderdiğin zaman, avladıklarını ye!’”

(B5487 Buhârî, Sayd, 10)

Adî b. Hâtim anlatıyor:

“Resûlullah’a (sav) av hakkında sordum. Şöyle buyurdu: ‘Okunu attığın zaman Allah’ın adını an (besmele çek.) Şayet avı ölmüş olarak bulursan onu yiyebilirsin. Ama (ölmüş olan) av, suda ise o takdirde yeme! Çünkü ölümü suda (boğulmak)tan dolayı mı yoksa senin okun ile mi oldu bunu bilemezsin.’”

(M4982 Müslim, Sayd, 7)

Abdullah b. Amr (ra)’dan rivâyete göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Haksız yere (öldürmesini meşru ve haklı kılacak bir neden olmaksızın) bir serçeyi veya daha küçük bir canlıyı öldüren insana Yüce Allah mutlaka (bunun hesabını) sorar.” “Ey Allah’ın Resûlü (sav)! Kuşun öldürülmesini haklı kılan ne olabilir?” diye sorulunca, “(Avlayan kimsenin) onu (usulüne göre) kesmesi ve yemesidir. Ayrıca başını kopartıp (etrafa) atmamasıdır.” diye cevap vermiştir.

(N4354 Nesâî, Sayd ve Zebâih, 34)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir