Hakîm b. Hizâm’dan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece (alışverişi kabul edip etmeme konusunda) serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve (malın kusurunu) açıkça söylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, (yaptıkları) alışverişin bereketi gider.”

(D3459 Ebû Dâvûd, Büyû’, 51)

İsmâil b. Ubeyd b. Rifâa’nın, babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre:

Dedesi (Rifâa b. Râfi’) Hz. Peygamber (sav) ile birlikte namazgâha gitmişti. Hz. Peygamber (sav) insanların alışveriş yaptıklarını gördü ve “Ey tüccar topluluğu!” diye seslendi. Onlar da Resûlullah’a (sav) karşılık verdiler. Başlarını kaldırıp gözlerini ona çevirdiler. Bunun üzerine Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah’tan sakınan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hâriç, tüccarlar kıyamet günü günahkârlar olarak diriltileceklerdir.”

(T1210 Tirmizî, Büyû’, 4)

Câbir b. Abdullah’ın (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Tarttığınızda fazlasıyla (tartarak) verin.”

(İM2222 İbn Mâce, Ticâret, 34)

Câbir b. Abdullah’tan (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin.”

(B2076 Buhârî, Büyû’, 16)

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

“…Bizi aldatan, bizden değildir.”

(M283 Müslim, Îmân, 164)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir