İmam eş-Şe’bi anlatıyor:
(Kıtlık devrinde) Hz. Ömer (r.a) (yağmur yağması için çıktı). İstiğfar etmeye başladı. Sadece istiğfar ediyordu. Dönünce orada bulunanlar:
“Ey Mü’minlerin Emiri, yağmur duası için çıktınız, lâkin hiç dua yaptığınızı görmedik. Sadece istiğfar edip indiniz?!” dediler. Hz. Ömer: “İstediğiniz rahmeti, kendisiyle yağmurun indirildiği semâ anahtarlarıyla taleb ettim” buyurdu ve sözüne delil olarak şu âyet-i kerîmeleri okudu:
“Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.”
Nuh, 10-12

“Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin; sonra da O’na tevbe edin ki, üzerinize semâyı (yağmuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın.”
Hûd, 90
Kaynak:Sünen’ül Beyhaki

İmam eş-Şe’bi anlatıyor:
(Kıtlık devrinde) Hz. Ömer (r.a) (yağmur yağması için çıktı). İstiğfar etmeye başladı. Sadece istiğfar ediyordu. Dönünce orada bulunanlar:
“Ey Mü’minlerin Emiri, yağmur duası için çıktınız, lâkin hiç dua yaptığınızı görmedik. Sadece istiğfar edip indiniz?!” dediler. Hz. Ömer: “İstediğiniz rahmeti, kendisiyle yağmurun indirildiği semâ anahtarlarıyla taleb ettim” buyurdu ve sözüne delil olarak şu âyet-i kerîmeleri okudu:
“Dedim ki: Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.”
Nuh, 10-12

“Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret dileyin; sonra da O’na tevbe edin ki, üzerinize semâyı (yağmuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın.”
Hûd, 90
Kaynak:Sünen’ül Beyhaki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir